Specjalizacje

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne są uważane za jedne z najtrudniejszych, ponieważ w grę wchodzą emocje, które powodują trudność w realnej ocenie sytuacji.

Prawo cywilne

Sprawy cywilne to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje mnóstwo rodzajów postępowań, wchodzą tu szeroko rozumiane sprawy spadkowe, rzeczowe, umowy cywilnoprawne czy też specyficzne sprawy uregulowane w odrębnych ustawach.

Prawo gospodarcze

Sprawy z tej kategorii dotyczą stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Prawo karne

W toku postępowania karnego uzyskają Państwo pomoc zarówno w typowych sprawach karnych jak i w sprawach karno-skarbowych, karnych gospodarczych oraz w sprawach wykroczeniowych.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Sprawy z tej kategorii dotyczą stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Odszkodowania

Jedną z priorytetowych specjalizacji w naszej kancelarii jest pomoc osobom poszkodowanym w wyniku różnych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić każdemu.

Nasze oddziały