Adwokat Jakub Czyżewski

O mnie

W latach 2002-2007 adw. Jakub Czyzewski swoją wiedzę zdobywał kształcąc się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale prawa. Po zakończeniu studiów prowadził działalność gospodarczą związaną z usługami finansowymi, dzięki czemu nabył wiedzę z dziedziny finansów i rynku kapitałowego.

Od stycznia 2010 r. odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, którą ukończył w grudniu 2012 r. Po pozytywnie zdanym egzaminie i złożeniu ślubowania od dnia 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą.

W ramach wykonywania obowiązków zawodowych adwokat Jakub Czyżewski w pełni wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, reprezentując przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. W pracy zawodowej koncentruje się na problematyce szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego. Na co dzień współpracuje z wieloma firmami. Adwokat Jakub Czyżewski posiada również bogate doświadczenie w zakładaniu, przekształcaniu oraz obsłudze spółek. Jego praca obejmuje również analizę i tworzenie umów gospodarczych oraz negocjacje biznesowe. Podczas prowadzonej działalności z powodzeniem zakończył wiele skomplikowanych spraw gospodarczych, cywilnych oraz karnych.