Adwokat Katarzyna Pado

O mnie

A bsolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Prawa i Administracji.

Od stycznia 2014 r. do grudnia 2016 r. odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Po pozytywnie zdanym egzaminie zawodowym i złożeniu ślubowania, w czerwcu 2018 r. otworzyła własną działalność gospodarczą.

Prowadzona przez adw. Katarzynę Pado działalność opiera się na usługach prawnych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych, w zakresie udzielania pomocy z podstawowych dziedzin prawa (sprawy rodzinne, karne, cywilne, porady prawne) oraz podmiotów gospodarczych i osób prawnych (jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia fundacje, szkoły), przy ukierunkowaniu na sprawy gospodarcze, z uwzględnieniem specjalizacji z zakresu upadłości, upadłości konsumenckiej, sporządzaniem protokołów zgromadzeń wspólników, sporządzaniem umów spółek i innych.

Podczas prowadzonej działalności adw. Katarzyna Pado z powodzeniem zakończyła wiele skomplikowanych spraw rodzinnych, gospodarczych, cywilnych, w tym rozwodowych oraz o podział majątku, a także karnych.