Jedną z priorytetowych specjalizacji w naszej kancelarii jest pomoc osobom poszkodowanym w wyniku różnych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić każdemu niemalże codziennie. Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję otrzymania profesjonalnej pomocy na każdym etapie postępowania związanego z wystąpieniem danej szkody oraz gwarancję, że otrzymają Państwo należne Wam środki pieniężne. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy jeszcze zanim skontaktują się z Państwem osoby trzecie narzucające często niekorzystne warunki umowy. Wskazujemy także, iż kancelaria korzysta z pomocy biegłych sądowych takich specjalności jak psychologia i psychiatria, ortopedia i traumatologia, z zakresu badania wypadków drogowych czy rzeczoznawców majątkowych których pomoc jeszcze na etapie przed sądowym może okazać się nieocenionym wsparciem w trudnych chwilach.

Świadczymy pomoc na rzecz:

  • poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – zarówno, gdy doznały uszczerbku zdrowotnego, jak też wówczas, kiedy szkoda wynika
  • z uszkodzenia/zniszczenia konkretnej rzeczy, np. pojazdu,
  • członkom rodziny osoby, która zginęła w wyniku wypadku,
  • osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego,
  • osobom, którym przysługują roszczenia z polis ubezpieczeniowych,
  • podmiotom poszkodowanym w wyniku zniszczenia mienia np. w przypadku pożaru lub powodzi,
  • osobom poszkodowanym na skutek wypadku w pracy lub pracy
  • w gospodarstwie rolnym,
  • właścicielom nieruchomości, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Dzięki naszej pomocy mają Państwo możliwość uzyskania rekompensaty za ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, wyrównania strat poniesionych na skutek utraconego dochodu, zwrotu kosztów opieki świadczonej przez osoby trzecie, a gdy zmniejszyły się ich zdolności zarobkowe, istnieje szansa na uzyskanie renty wyrównawczej.