Sprawy cywilne to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje mnóstwo rodzajów postępowań, wchodzą tu szeroko rozumiane sprawy spadkowe, rzeczowe, umowy cywilnoprawne czy też specyficzne sprawy uregulowane w odrębnych ustawach.

Zespół Kancelarii posiadają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań z tego zakresu.

Nasza oferta obejmuje pomoc m.in. w takich rodzajach spraw, jak:

 • ochrona dóbr osobistych,
 • procesy o zapłatę,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie każdego rodzaju testamentu,
 • odrzucenie spadku,
 • o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • dział spadku,
 • o zapłatę z tytułu zachowku,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • skargi pauliańskie,
 • o zapłatę odszkodowania,
 • realizacja roszczeń przysługujących z tytułu gwarancji i rękojmi – w tym reprezentacja interesów konsumentów