Sprawy z tej kategorii dotyczą stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Kancelaria zachęca do konsultacji jeszcze zanim zdecydują się Państwo podpisać umowę, kupić czy sprzedać produkt lub usługę, ponieważ często dochodzi do sytuacji, że przedsiębiorca nie jest świadomy swoich praw czy obowiązków jakie nakładają na jego barki różnego rodzaju regulacje prawne.

Świadczymy usługi z szeroko rozumianego prawa gospodarczego, przede wszystkim jest to:

  • windykacja należności,
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzenie procesów sądowych,
  • udział w negocjacjach,
  • tworzenie i opiniowanie umów handlowych,
  • doradztwo w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.