W toku postępowania karnego uzyskają Państwo pomoc zarówno w typowych sprawach karnych jak i w sprawach karno-skarbowych, karnych gospodarczych oraz w sprawach wykroczeniowych. W tego typu sprawach gdzie ogrom różnego rodzaju instytucji prawa karnego jest dla przeciętnego obywatela przytłaczający zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy na każdym stadium postępowania. Dla kancelarii najważniejszą kwestią jest zachowanie tajemnicy adwokackiej, która gwarantuje, iż Państwa prawnie chronione interesy pozostają zabezpieczone. Obowiązkiem kancelarii jest zapewnienie Państwu kompleksowej porady prawnej obejmującej wszelkie związane ze sprawą pytania, a w razie potrzeby zapewnienie udziału w przesłuchaniu, oględzinach czy rozprawach sądowych

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Reprezentację w toku postępowania przygotowawczego.
 • Obrona oskarżonego.
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 • Pomoc osobom skazanym.
Zespół kancelarii ma świadomość, iż  prawo karne jest bardzo szeroką dziedziną i w związku z powyższym poniżej znajdą Państwo przykładowy katalog spraw, które z sukcesem prowadzili adwokaci z naszej kancelarii zarówno dla oskarżonych jak i pokrzywdzonych. Jeżeli interesuje Państwa konkretne zagadnienie z zakresu prawa karnego prosimy o kontakt z wybranym adwokatem, a ten udzieli Państwu niezbędnych wskazówek w tym zakresie.
 • przestępstwa w obrocie gospodarczym.
 • przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.
 • przestępstwa związane z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • przestępstwa i wykroczenia związane z ruchem pojazdów zarówno mechanicznych jak i nie mechanicznych.
 • sprawy związane ze stosowaniem ustawy o grach hazardowych.
 • przestępstwa związane z ustawą prawo energetyczne w szczególności związane z nielegalnym poborem energii elektrycznej oraz obrotem paliwami ciekłymi.
 • sporządzanie wszelkich wniosków związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności przez skazanego
 • sporządzanie skarg kasacyjnych oraz próśb o wniesienie kasacji czy skargi nadzwyczajnej
 • sprawy związane z detencją i stosowaniem środków zabezpieczających.
 • sporządzanie zażaleń w toku postępowania przygotowawczego.
 • przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.
 • przestępstwa przeciwko mieniu
 • przestępstwa przeciwko dokumentom