1.Administratorem danych osobowych Jakub Czyżewski
Kancelaria Adwokacka Jakub Czyżewski
ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów. NIP: 5170006470
2.Wszelkie dane osobowe, które otrzymamy na nasz adres mailowy przetwarzamy w celu związanym obsługą Państwa zapytań, wniosków oraz pytań.
3.Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
a)Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w sytuacji kiedy chcą się Państwo z nami skontaktować w naszym i Państwa interesie jest aby udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania, wnioski lub wątpliwości.
4.Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione:
a)Kancelariom radcowskim lub adwokackim, które współpracują z naszą firmą w związku z realizacją świadczonych usług;
b)Firmom, które dostarczają rozwiązania informatyczne, z których korzystamy aby usprawnić proces obsługi świadczonych usług;
c)Pracownikom oraz współpracownikom naszej firmy;
d)Innym podmiotom, na podstawie stosowanych umów powierzenia,
e)Podmiotom, które z tytułu przepisów posiadają ustawowe prawo uzyskania danych na Państwa temat.
5.Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6.Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; W tym zakresie prosimy o kontakt z naszą firmą przez pocztę elektroniczną na adres Jakub. Czyzewski@luxlegis.pl
7.W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.
8.Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
– okres czasu niezbędny dla określenia, czy będzie możliwe wykonywanie dla Państwa świadczonych usług – w przypadku kiedy nie dojdzie do nawiązania współpracy, informacje na Państwa temat zostaną zwrócone lub usunięte;
– okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonaliśmy wzajemnych rozliczeń z tytułu zakończenia realizacji usługi);
– lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
– w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
10.Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług.